promocja Mega Rabat

 

REGULAMIN PROMOCJI „MEGA RABAT 25% – województwo kujawsko-pomorskie”

 

 1. Regulamin określa zasady promocji „Mega Rabat 25% – województwo kujawsko-pomorskie”, w dalszej części zwanej „Promocją”
 2. Organizatorem Promocji jest spółka Modern Pet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zelwerowicza 34, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy w  Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000383126, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 521–36 -01-418 (dalej zwana „Organizatorem”)
 3. Beneficjentem Promocji może być każdy Klient indywidualny lub Hodowca zrzeszony w Klubie Hodowcy Modern Pet, który spełni następujące kryteria:

a)      Jest już zarejestrowany lub najpóźniej do końca trwania Promocji zarejestruje się w sklepie internetowym www.MODERNPET.pl i dokona zakupów na dowolną kwotę produktów objętych Promocją (por. pkt.8).

b)      W trakcie rejestracji podał lub poda adres zamieszkania mieszczący się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.

c)      W trakcie finalizacji zakupu podczas trwania Promocji poda adres dostawy mieszczący się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.

 1. Promocja nie obejmuje Klientów Biznesowych firmy Modern Pet Sp. z o.o.
 2. W trakcie trwania Promocji każdy Klient lub Hodowca może skorzystać ze zniżki 25% jednokrotnie.
 3. Promocja trwa od dnia 08 lutego 2014r. g. 00:00 do dnia 09 lutego 2014r. g. 24:00.
 4. Promocja nie łączy się z innymi przysługującymi Klientom i Hodowcom rabatami.
 5. Promocja obejmuje dostępne w trakcie jej trwania produkty następujących marek: ZiwiPeak, Power of Nature, Moonlight Dinner, Fromm Family, Thrive, Renske, Biopur.
 6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy.
 7. Ze względu na spodziewaną dużą liczbę zamówień złożonych w ramach Promocji czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną (e-mail) pod adres info@modernpet.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych niniejszym regulaminem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Masz pytanie - napisz do nas!

Nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.

Facebook

Google Plus